วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

Nov 2021

11 พ.ค. 2022
105

บริษัทอิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด
ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2021 (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award)
จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM)