วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

Nov 2021

11 พ.ค. 2022
112

คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด (EPN)
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Leadership and Organization Management
ของโครงการ Academy for Women Entrepreneurs (AWE) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ