วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2019

30 ม.ค. 2020
93

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Pipper Standard received Agri-Plus Award, awarded for Pipper Standard’s innovative natural products from agriculture. Award presented by Institute for Agricultural Product Innovation