วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2019

30 ม.ค. 2020
113

นิตยสาร MIT Technology Review ฉบับเดือน มีนาคม/เมษายน 2019 ได้นำเสนอเรื่องราวของ มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมชาติจากน้ำหมักสับปะรดและได้รับการจดสิทธิบัตรทั่วโลก

The ‘MIT Technology Review’ March/April 2019 issue featured Peter Wainman, our CEO and MIT alumnus, and our natural products from globally patented pineapple technology