วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2018

30 ม.ค. 2020
116

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สดทางทีวีในรายการ CNBC เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

In August 2018, our CEO Peter Wainman interviewed on CNBC live television to discuss pollution and how it affects health and our environment