วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2013

24 ธ.ค. 2019
109

น้ำหมักชีวภาพสับปะรดของเราได้รับสิทธิบัตรการยอมรับจากองค์กรระดับโลก

Pipper Standard filed multiple global patent applications on pineapple fermentation