วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2010

24 ธ.ค. 2019
103

มิสเตอร์ ปีเตอร์ เวียนแมน พบว่าตัวเองมีอาการแพ้สารเคมีบางประเภทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม

Peter had severe allergic reaction to chemicals from household cleaning products