วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2010-2014

24 ธ.ค. 2019
100

เราเริ่มวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2010 และศึกษาทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดจนได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

We started Research and Development in 2010; after years of research and development, involving thousands of experiments, we invented natural products with cleaning power comparable, or superior, to chemical products