Nov 2021

11 May 2022
96

คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด (EPN)
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Leadership and Organization Management
ของโครงการ Academy for Women Entrepreneurs (AWE) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ