Our Milestone

March 2022
March 2022

March 2022

คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด (EPN) ได้รับเลือกจาก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Permanent Mission of Thailand to the WTO and the WIPO) ให้กล่าวถึงที่มาของธุรกิจ และความสำคัญของการจดสิทธิบัตร

January 2022
Jan 2022

Jan 2022

คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด (EPN) ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการหญิงชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความยั่งยืนในเอเชีย จาก Vanilla Luxury

November 2021
Nov 2021

Nov 2021

คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด (EPN) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Leadership and Organization Management ของโครงการ Academy for Women Entrepreneurs (AWE) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

November 2021
Nov 2021

Nov 2021

บริษัทอิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2021 (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award) จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM)

October 2021
Oct 2021

Oct 2021

ผลิตภัณฑ์ Pipper Standard Multi Purpose Cleaner ได้รับรางวัล BEST HOUSEHOLD DISINFECTANT CLEANER สาขา MOMMY’s CHOICE จาก Amarin Baby & Kids Awards 2021

February 2021
Feb 2021

Feb 2021

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้รับรางวัล Social Products Award 2021 ที่ส่งเสริมความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย Japanese Association for the Promotion of Social Products

December 2020
Dec 2020

Dec 2020

ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม ได้รับรางวัล BEST BABY FABRIC SOFTENER (น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก) ประเภท Editor’s Choice จาก Amarin Baby & Kids Awards 2020

October 2019
2019

2019

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม Peter N. Wainman, our founder and CEO, was awarded the Expat Entrepreneur of the Year for Corporate Social Responsibility

June 2019
2019

2019

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Pipper Standard received Agri-Plus Award, awarded for Pipper Standard’s innovative natural products from agriculture. Award presented by Institute for Agricultural Product Innovation

May 2019
2019

2019

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ T-mall และ Taobao ในประเทศจีน Pipper Standard opened online flagship stores on T-mall and Taobao in China

April 2019
2019

2019

นิตยสาร MIT Technology Review ฉบับเดือน มีนาคม/เมษายน 2019 ได้นำเสนอเรื่องราวของ มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมชาติจากน้ำหมักสับปะรดและได้รับการจดสิทธิบัตรทั่วโลก The ‘MIT Technology Review’ March/April 2019 issue featured Peter Wainman, our CEO and MIT alumnus, and our natural products from globally patented pineapple technology

August 2018
2018

2018

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สดทางทีวีในรายการ CNBC เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม In August 2018, our CEO Peter Wainman interviewed on CNBC live television to discuss pollution and how it affects health and our environment

August 2018
2018

2018

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย 800 ร้านค้าในประเทศไต้หวัน Pipper Standard expanded to over 800 outlets in Taiwan

June 2018
2018

2018

เริ่มมีการจัดจำหน่ายสินค้าของเราในประเทศเกาหลี ในหลากหลายช่องทางโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Our products were launched in Korea across multiple e-commerce platforms

April 2017
2017

2017

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้รับรางวัล De Mark 2018 กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ไทย คว้ารางวัล G Mark ในประเทศญี่ปุ่น Pipper Standard recieved De Mark and G mark design award for our laundry detergent and fabric softener bottles

February 2017
2017

2017

ผลิตภัณฑ์ พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เริ่มวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มร้านค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และกลุ่มออนไลน์ บนเว็บไซต์ Amazon และ Rakuten อีกด้วย Pipper Standard arrived in Japan and was listed on key e-commerce platforms including Amazon and Rakuten. Natural themed shops around the country also carry our products

September 2016
2016

2016

เริ่มวางขายสินค้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง First Export of Pipper Standard products were shipped to Singapore and Hong Kong

November 2014
2014

2014

วางขายผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทย Pipper Standard products launched in premier supermarkets across Thailand

June 2013
2013

2013

น้ำหมักชีวภาพสับปะรดของเราได้รับสิทธิบัตรการยอมรับจากองค์กรระดับโลก Pipper Standard filed multiple global patent applications on pineapple fermentation

March 2012
Mar 2012

Mar 2012

ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยโดย มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน และ คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล Thai operating company was formed by Mr. Peter and Ms. Sirilak

December 2010
2010-2014

2010-2014

เราเริ่มวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2010 และศึกษาทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดจนได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป We started Research and Development in 2010; after years of research and development, involving thousands of experiments, we invented natural products with cleaning power comparable, or superior, to chemical products

November 2010
2010

2010

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคัดเลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการหมักชีวภาพ เพื่อให้ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ Peter started exploring fermentation process by trying to ferment different fruits; including banana, roselle, tamarind, lime and pineapple

May 2010
2010

2010

มิสเตอร์ ปีเตอร์ เวียนแมน พบว่าตัวเองมีอาการแพ้สารเคมีบางประเภทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Peter had severe allergic reaction to chemicals from household cleaning products