วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

Pipper News

เรื่องราว ความเป็นมา ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด
ผู้ประกอบการธุรกิจหญิงชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่มีบทบาทความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการธุรกิจหญิงชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Top Female Entrepreneurs Influencing Sustainability Trends in Asia)
ยกระดับการทำความสะอาดบ้านให้ปราศจากสารเคมี
เอกอัครราชทูตไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ นาย Curtis Chin อดีตเอกอัครราชทูต สหรัฐฯ พร้อมด้วย Ms. Laura Deal Lacey, Executive Director ของ Milken Institute Asia Center และนาย Peter N. Wainman, Chairman และ CEO บริษัท Equator Pure Nature
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านจากธรรมชาติ: อีกหนึ่งขั้นสู่การทำความสะอาดที่ปราศจากสารเคมี
9 สิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา นวัตกรรมเปลี่ยนสับปะรดให้เป็นสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ
บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการทำความสะอาดจากประเทศไทย พร้อมเปิดตลาดสู่ยุโรป
กว่าจะมาเป็น ขวดพิพเพอร์ สแตนดาร์ด
น้ำยาล้างจานที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อ