วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ใช้กระเป๋าผ้า

มาลดการทิ้งขยะในมหาสมุทร,ทะเลสาบ,แม่น้ำและลำคลองของเรากันเถอะ ด้วยการใช้กระเป๋าผ้าเช่น ใช้กระเป๋าผ้า PiPPER ช้อปปิ้งและซื้อของต่างๆ ตามร้านสะดวกซื้อ