Sunday, 19 September 2021

สับปะรด ผลไม้เมืองร้อน

สับปะรดเป็นผลไม้เมืองร้อนที่คุณสามารถพบได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนบางครั้งเรามักลืมประโยชน์มากมายที่สัปปะรดมี

ข้อดีหลายอย่างที่ทำให้สับปะรดกลายเป็นผลไม้ที่สุดยอด ซึ่งเราใช้พลังจากสับปะรดด้วยการใช้เทคโนโลยีในการหมักที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดของเราใช้สูตรในการหมักสับปะรด รวมถึงขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. อ่านต่อ