Saturday, 4 December 2021

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

06 Jan 2020
642

เราให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตทั้งหมดของเราเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งแต่การจัดหาสับปะรดไปจนถึงการบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเรานั้นมีผล
กระทบด้านลบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติของเราผลิตขึ้นในโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก Green Industry และบรรจุในขวดพลาสติกรีไซเคิล

นอกจากนั้นน้ำยาทำความสะอาดของเราได้รับการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพสูงถึง 90% ใน 28 วัน