วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พลังธรรมชาติจากสับปะรดหมัก

นอกเหนือจากพลังของสับปะรดจากสับปะรดหมักแล้วเรายังใช้ส่วนผสมจากถั่วเหลือง, ข้าวโพดและมะพร้าวเพื่อเสริมสร้างพลังการทำความสะอาดให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเคมี อ่านต่อ