วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

พลังธรรมชาติจากสับปะรดหมัก

นอกเหนือจากพลังของสับปะรดจากสับปะรดหมักแล้วเรายังใช้ส่วนผสมจากถั่วเหลือง, ข้าวโพดและมะพร้าวเพื่อเสริมสร้างพลังการทำความสะอาดให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเคมี อ่านต่อ