วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ในงาน Thailand Green Design Award 2016

คณะกรรมการหลายคน ตัดสินเหมือนกันว่าทำไม พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ถึงได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะว่า

1. พออ่านเอกสารแล้วพบว่าเป็นสารที่ทำมาจากสับปะรดมีการย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ หรือสารที่เป็น toxic เป็นต้น นี่คือส่วนหนึ่งที่เราประทับใจ

2. เราพบว่าแพคเกจจิ้งของบริษัท ได้รับการออกแบบที่น่าสนใจมาก เพราะแปลกใหม่ การเปิด-ปิดต่างๆ การแพคต่างๆ ทำให้เราพบว่าไม่มีสูญเสียพื้นที่อะไรเลย แพคใส่กล่องอะไร ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมาย

เป็นการออกแบบที่ทันสมัย นี่คือผลงานหนึ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์