Saturday, 8 August 2020

งานบ้าน: #PipperWithKids

07 Jun 2017
46

เราได้รับเชิญให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pipper Standard และตอนนั้นก็คิดว่า“ ทำไมจะไม่ล่ะ”  เพราะลูกๆของฉันมักจะถูกบังคับให้เข้ามาช่วยทำงานบ้านโดยเฉพาะเวลาที่มีพวกคราบบนเสื้อผ้าหรือสิ่งสกปรกบนพื้น อ่านต่อ