วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

คุณวารุณี ธนะแพสย์ ในงาน Thailand Green Design Award 2016

ผลิตภัณฑ์ น้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีตัวหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็สามารถย่อยสลายไปได้ภายใน 1 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก

คุณวารุณี ธนะแพสย์
ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์