Monday, 26 October 2020

การสร้างผลิตภัณฑ์ PiPPER STANDARD โดยคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

17 Apr 2020
145

การสร้างผลิตภัณฑ์ PiPPER STANDARD ไม่ได้เพียงแค่มีแนวคิดมาจากความต้องการของครอบครัวเท่านั้น เรายังเลือกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ โดยคิดถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ลูกหลานของเราจะอยู่ในอนาคต